Stránky jsou v rekonstrukci

O společnosti IPSUM CZ

Společnost byla založena v roce 1998 holandským obchodníkem a developerem panem Leendertem de Kootem se zaměřením na stavebnictví a poskytování služeb v oblasti poradenství a projektového managementu. V počátečních letech se firma zaměřila na rozvoj realitní činnosti, postupem času se podařilo sestavit skupinu odborníků, kteří dále profilovali společnost hlavně v oblasti ekonomie a stavebnictví.

V roce 2012 proběhla úspěšná akvizice, čímž se společnost dostala výlučně do „českých rukou“. Koncem roku 2017 došlo k úspěšné fúzi a většinovým spoluvlastníkem IPSUM CZ s.r.o. se stala společnost SUDOP PRAHA a.s.

Společnost poskytuje následující služby:

 • Technický dozor stavebníka
 • Inženýring
 • Ekonomika staveb
 • Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Zajišťování úkolů v prevenci rizik
 • Projektový management
 • Supervize
 • Ekodozor
 • Projektování staveb
 • Dozor nad nakládáním s nebezpečnými látkami
 • Profesní školení

Od roku 2016 také aktivně spolupracujeme s ČVUT – Fakultou dopravní.

Aktuální

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

STAVBY

SLUŽBY

ŠKOLENÍ