AKTUÁLNÍ PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

STAVBY

SLUŽBY

O společnosti IPSUM CZ

Společnost byla založena v roce 1998 holandským obchodníkem a developerem panem Leendertem de Kootem se zaměřením na stavebnictví a poskytování služeb v oblasti poradenství a projektového managementu. V počátečních letech se firma zaměřila na rozvoj realitní činnosti, postupem času se podařilo sestavit skupinu odborníků, kteří dále profilovali společnost hlavně v oblasti ekonomie a stavebnictví.

V roce 2012 proběhla úspěšná akvizice, čímž se společnost dostala výlučně do „českých rukou“. Koncem roku 2017 došlo ke zdárné fúzi a většinovým spoluvlastníkem IPSUM CZ s.r.o. se stala společnost SUDOP PRAHA a.s.

Společnost poskytuje následující služby:

  • Technický dozor stavebníka
  • Inženýrská činnost
  • Ekonomika staveb
  • Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • Zajišťování úkolů v prevenci rizik
  • Projektový management
  • Geodetické práce
  • Řízení staveb dle smluvních podmínek FIDIC
  • Supervize

Od roku 2016 také aktivně spolupracujeme s ČVUT – Fakultou dopravní.