Revitalizace spodní části Václavského náměstí v úseku Na příkopě – Vodičkova

Místo

Česká republika

Cena stavby

0
Kč bez DPH

Období

4/2020 – 12/2022

Investor

Hlavní město Praha

Předmětem naší činnosti je výkon TDS a koordinátora BOZP.

Popis stavebních prací: komplexní rekonstrukce Václavského náměstí z urbanisticko-architektonického a dopravního hlediska. Zabývá se také problematikou nové koncepce umístění inženýrských sítí na půdorysu náměstí, stavební připraveností pro rampy do podzemních garáží a novou koncepcí městského mobiliáře a zeleně.

Cílem návrhu je Václavské náměstí rehabilitovat jako plnohodnotné veřejné prostranství s jasnou kvalitní koncepcí zeleně a městského mobiliáře.