Rekonstrukce domu Praha

Místo

Praha

Cena stavby

0

Období

03/2011 – 03/2013

Investor

FIM PROJECT s.r.o.

Koordinátor BOZP na staveništi. Technický dozor investora. Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a HMG výstavby. Posuzování ZBV během výstavby.