Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen

Místo

Hamburg Německo

Cena stavby

0
EUR

Období

10/2022 – 01/2023

Investor

Ředitelství vodních cest ČR

Jedná se o rekonstrukci přístupové komunikace ke stávajícímu obytnému objektu a části komunikace za obytnou budovou, rekonstrukce osvětlení komunikace a oplocení pozemku Peutestraße 25, na pozemku č. 821, okres Hamburk – Mitte, k.ú. Veddel. Při rekonstrukci nedojde ke změně způsobu využívání.

Návrh konstrukčních vrstev vozovky příjezdové komunikace odpovídá požadavku na zhotovení vozovky pro pravidelný pojezd vozidel do 3,5 tuny.