Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen

Místo

Hamburg Německo

Cena stavby

0

Období

02/2022 – 10/2022

Investor

Ředitelství vodních cest

Od začátku roku 2022 se podílíme na stavbě „Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen“. Na zakázce vykonáváme činnost týmu Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje FIDIC WHITE BOOK a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby včetně kontroly nátěrů. Stavba má být dokončena do konce roku 2022.

Předmětem stavby je rekonstrukce stání plavidel, odstranění poškozených konstrukcí a doplnění nových konstrukcí lávky, daleb a schodiště. Stavba se nachází v Peutestraße , okres Hamburk – Mitte, k.ú. Veddel. Jedná se o rekonstrukci a doplnění vybavení stání plavidel v oblasti Peutehafen. Stavba je umístěna zejména v prostoru aquatoriální části bazénu, kde jsou umístěny nové dalby doplňující dnešní čekací stání a přístupová lávka, jež nahrazuje dnešní poškozenou lávku. Lávka je umístěna ve stejném půdorysu jako lávka dnešní. Součástí stavby je i oprava přístupového schodiště na lávku – opět ve shodném půdorysu jako dnešní schodiště, provedení nové přípojky elektrické energie, vodovodní přípojky a osvětlení, jež jsou vedeny v areálu přístavu ve výkopech v zatravněných částech mimo zpevněné plochy.