I/62 Děčín - Vilsnice

Místo

Děčín, Ústecký kraj

Cena stavby

0
Kč bez DPH

Období

09/2016 - 06/2018

Investor

ŘSD ČR

Prováděné práce: výstavba nového úseku dvoupruhové komunikace s napojením v začátku úseku na stávající dvoupruhovou silnici I/62 směrem na Ústí nad Labem, v konci úseku s napojením na čtyřpruhovou silnici I/13, resp.I/62, na most přes Labe směrem na Liberec, Hřensko a Č. Lípu.

Jedná se o výstavbu nového úseku směrově nerozdělené dvoupruhové komunikace s napojením v začátku úseku na stávající dvoupruhovou silnici I/62 směrem na Ústí nad Labem, v konci úseku s napojením na čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/13, resp. I/62, na most přes Labe směrem na Liberec, Hřensko a Českou Lípu.

Stavba v obtížném prostředí intravilánu města zahrnuje vybudování nové komunikace v délce 1,9 km, napojení na stávající komunikace, mimoúrovňovou křižovatku, okružní křižovatku, dva mostní objekty, opěrné a zárubní zdi, železniční přejezd, náročné přeložky inženýrských sítí. Celková plocha nových komunikací je 37 385 m2. Dominantou je mostní objekt o sedmi polích s celkovou délkou mostu 228,80 m. Stavba byla realizována za koordinace s přímo dotčenými vlastníky okolních komerčních, technologických a výrobních objektů, správci inženýrských sítí, městem Děčín a ČVUT, Fakultou dopravní.

Druh poskytovaných služeb:

  • Provádění technického dozoru stavby
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a harmonogramem výstavby
  • Posuzování změn během výstavby
  • Kvalitativní kontrola stavby