I/61 Kladno - exit R7 etapa I.

Místo

Středočeský kraj

Cena stavby

0

Období

4/2018 - 7/2018

Investor

ŘSD

Předmětem stavby byla oprava komunikace I. třídy v úseku od mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D7 po úrovňovou křižovatku se silnicí III. třídy v délce 5 km. Stavbou bylo opraveno především asfaltové souvrství, částečně celá konstrukce vozovky, dále byly zřízeny ostrůvky u stávajících přechodů pro chodce a změna typu průsečné křižovatky na okružní.