I/3 Bystřice – Tožice

Místo

Česká republika

Cena stavby

0

Období

03/2019 – 06/2019

Investor

ŘSD

Výkon stavebního dozoru, kontroly kvality, finanční prostavěnosti a geodetických prací.

Jedná se o provedení opravy povrchu vozovky včetně příslušenství. Stavební práce zahrnují frézování a pokládku nových asfaltových vrstev, odvodnění komunikace, výměnu směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnovu vodorovného dopravního značení.