Hydrometeorologický ústav

Místo

Praha

Cena stavby

0

Období

08/2019 - 03/2021

Investor

ČHMÚ

Novostavba objektu Centrálního předpovědního pracoviště včetně parkovacích ploch, oplocení a připojení inženýrských sítí. Objekt Centrálního předpovědního pracoviště (CPP) je nepodsklepená třípodlažní administrativní budova. Navrhovaný objekt je nevýrobního charakteru, který bude sloužit pro nepřetržitý provoz hydrologických a meteorologických předpovědních služeb. Dispozičně je rozdělena na dva hlavní celky spojené schodišťovou halou.

V západní větší části jsou v 1.NP prostory technického zařízení budovy, hygienické zázemí a kuchyňka pro návštěvníky konferenčního sálu, včetně bezbariérového WC. Ve 2.NP jsou běžné kanceláře, čajová kuchyňka, šatny a sociální zázemí. Ve 3.NP této části je předpovědní sál hydrologie s doplňující dvojicí kanceláří, kuchyňka, místnost pro reprografickou techniku (tiskárny) a opět sociální zázemí pro celé podlaží. V západním křídle je umístěn výtah který spojuje všechna podlaží budovy.

Ve východní části je v 1.NP víceúčelový konferenční sál, který je možno rozdělit na dva menší. Ve 2.NP jsou kanceláře, kanceláře vedoucích pracovníků a výklenek s kuchyňkou. Východní část posledního 3.NP zabírá předpovědní sál CPP s přilehlou serverovnou a nahrávací místností. Toto křídlo objektu má po jižní i severní fasádě v každém podlaží navrženy balkóny. Z předpovědního sálu CPP je pak možné po vnějším schodišti vedeném ze severního balkonu vystoupat na střešní pozorovatelnu.