Objekt laboratoří PAH pro pobočku ČHMÚ v Ústí nad Labem

Místo

Ústí nad Labem

Cena stavby

0

Období

4/2020 – 10/2021

Investor

ČHMÚ

Jedná se o přístavbu laboratoří v již stávajícím areálu. Funkce stavby je administrativní a laboratorní. Objekt je propojen se stávající budovou průchozím krčkem, který je prosklený. Architektonicky je nový objekt laboratoří řešen jako solitérní kompaktní budova s odlehčením a prolomením fasád v místech oken a vstupního podlaží, kde je vytvořeno malé podloubí a komunikační prostor pro zásobování laboratoří. Dvě podlaží (2. a 3.NP) s laboratořemi o půdorysném rozměru 13,3*16,3m je osazeno na podnož v 1.NP o půdorysných rozměrech 13,3*11,3m. Prolomení a podloubí v 1.NP vylehčuje celou hmotu budovy, šikmá rovina pultové střechy se spádem proti přírodnímu svahu, do kterého je budova osazena, dodává celé kompozici na elegantní dynamičnosti. Z důvodu odlehčení hmoty objektu jsou fasády tvořeny kombinací šedých odstínů omítkovin různých struktur v kontrastu s bílými rámy výplní otvorů. Jako určitý akcent budou sloužit předsazené okenní žaluzie na východní, jižní a západní fasádě.