Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen

Místo

Hamburg Německo

Cena stavby

0
EUR

Období

02/2022 – 10/2022

Investor

Ředitelství vodních cest ČR

Stání bylo vybaveno 4 ks svislých daleb umístěných v původní linii daleb. Stání bylo vybaveno novou lávkou na břeh – náhrada za poškozenou.

Návrh konstrukčního řešení respektuje užitné požadavky stavby na stání plavidel základní tlačné soulodí 1+1 (remorkér + tlačný člun TČ1000), rozměr soulodí 98,2 m x 10,5 m, vyčleněný prostor 110 x 11 m, doplňkově v ojedinělých případech i stání soulodí 1+1,5 (remorkér + tlačné čluny TČ1000 + TČ500), rozměr soulodí 133,7 m x 10,5 m, vyčleněný prostor 155 x 11 m. Stání není určeno pro překládku.

Konstrukční řešení respektuje místní podmínky a zvyklosti, což se týká použitého typu úvazu plavidel pomocí řetězu, výšky daleb, konstrukční řešení lávky apod. Stání je navrženo na běžné kolísání hladiny v přístavu dle údajů z limnigrafické stanice St. Pauli v kombinaci stanice Schopfstelle.