Konference Železnice 2018

Dne 29.11.2018 se zástupci společnosti IPSUM CZ s.r.o. zúčastnili Konference „ŽELEZNICE 2018“. Jednalo se již o 23. ročník konference,
která sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury v rámci jedné akce z důvodu výměny poznatků
a praktických zkušeností v rámci železniční infrastruktury.

Hlavními tématy konference byly:

  • financování železničních projektů po roce 2020,
  • významné připravované nebo realizované stavby železniční infrastruktury,
  • rychlá spojení – aktuální stav přípravy,
  • síť konvenčních tratí,
  • nová technická řešení a technologie v železniční infrastruktuře a železniční dopravě,
  • pilotní projekty BIM na SŽDC,
  • implementace ERTMS v podmínkách České republiky.