Konference Železnice 2017

Konference „ŽELEZNICE 2017“ byla 22. ročníkem konference, která sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele
železniční infrastruktury v rámci jedné akce z důvodu výměny poznatků a praktických zkušeností v rámci železniční infrastruktury.

Hlavními tématy konference byly:

  • investice do železniční infrastruktury pro období OPD2 a CEF,
  • investice do železniční infrastruktury z pohledu železničních dopravců,
  • významné připravované nebo realizované stavby železniční infrastruktury,
  • nová technická řešení a technologie v železniční infrastruktuře a dopravě,
  • rychlá spojení – historická příležitost pro ČR,
  • první zkušenosti s využitím systému BIM na SŽDC a jeho další vývoj.