Konference „Bezpečně spolu 2019“

Zástupci společnosti IPSUM CZ s.r.o., jakožto partneři konference se zúčastnili ve dnech 29. – 30. ledna 2019 odborné akce,
která se zabývala především činností Koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby a kvalitou zpracování technologických
a pracovních postupů včetně rizik a opatření k nim, se zaměřením na zemní a výkopové práce na staveništi.

Součástí konference bylo i společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Účelem setkání bylo sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD ČR, při plnění požadavků ŘSD ČR
vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů.