Trať 503B Ústí n.L.-Střekov – Děčín východ

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
376 105 732,38 Kč

Období:
08/2015 – 04/2017

Investor:
SŽDC, s.o.

Popis stavebních prací

Stavba řeší regeneraci železničního svršku a spodku v traťových úsecích Ústí n. L. Střekov – Velké Březno a Velké Březno – Boletice. Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku materiálem novým v celkové délce 14 920 m, včetně úpravy BK v regenerovaných úsecích.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby
  • Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace staveb