SANACE SKAL A SVAHU

V KM 415,700 – 415,970 TRATĚ VŠETATY – DĚČÍN PROSTŘEDNÍ ŽLEB

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
11,7 mil. Kč

Období:
04/2013 – 08/2013

Investor:
SŽDC, s.o

Popis stavebních prací

Jedná se o sanace skalního masivu tzv. „Kalvárie“, v bezprostřední lokalizaci nad železniční tratí, v KM 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb. Práce byly prováděny převážně horolezeckou technikou a pomocí helikoptéry.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora aplikace The Red Book of FIDIC, při realizaci projektu
  • Výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace.