REKONSTRUKCE MOSTU

V KM 232,992 TRATI CHOMUTOV-CHEB

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
93,3 mil. Kč

Období:
09/2015 – 08/2016

Investor:
SŽDC s.o.

Popis stavebních prací

Obsahem stavby je rekonstrukce mostu v km 232,992 na celostátní, dvoukolejné trati Chomutov – Cheb. Cílem této rekonstrukce je odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižuje traťovou rychlost.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby