REKONSTRUKCE KOLEJE

KŘIŽANY KARLOV P. J.

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
84,3 mil. Kč

Období:
08/2013 – 11/2013

Investor:
SŽDC, s.o.

Popis stavebních prací

Jedná se o zajištění a rekonstrukci železničního svršku a spodku v km 129,587 – 136,229 trati Česká Lípa – Liberec. V rekonstruovaném úseku se nachází 3 úrovňové přejezdy, 5 tunelů, propustky a 8 mostních objektů.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy stavby
  • Výkon činnosti podpory technického dozoru investora ve fázi realizace stavby