Peronizace ŽST Chodov

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
463 530 531,30 Kč

Období:
07/2016 – 08/2018

Investor:
SŽDC, s.o.

Popis stavebních prací

Jedná se o rekonstrukci stávající drážní infrastruktury pro dosažení vyšších kvalitativních parametrů a celkové zvýšení atraktivity železniční dopravy. Začátek stavby je v km 195,357 před karlovarským zhlaví žst. Chodov a konec stavby je v km 197,701 v žst. Nové Sedlo. Stavba zahrnuje žst. Chodov, úsek jednokolejné spojky mezi Chodovem a Novým Sedlem a žst. Nové Sedlo.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Výkon činnosti podpory technického dozoru investora ve fázi realizace stavby