Modernizace ŽST Cheb

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
409 065 490,64 Kč

Období:
11/2017 – 07/2019

Investor:
SŽDC, s.o.

Popis stavebních prací

Stavba řeší rekonstrukci kolejiště ŽST Cheb, úpravu nástupišť, zastřešení a stávající podchod. Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup, v celé délce budou vybavena varovným pasem min. šířky 400 mm umístěným 800 mm od nástupištní hrany pro nevidomé. Rovněž budou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a signální pásy. Pod rekonstruovanými kolejemi, vč. nových výhybek, bude provedena rekonstrukce železničního spodku. V rámci stavby bude provedena sanace mostu v km 454,545 – staniční podchod. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku bude rekonstruováno zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení nástupišť a EOV. Rekonstrukce se dotkne též úprav NN, ochrany kabelů, KSU a TP. Uvažuje se s úpravou zpevněných ploch.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby