MODERNIZACE V. KORIDORU – ŽELEZNIČNÍ TRATĚ

NOVÉ MĚSTO NAD VÁHOM V ŽKM 47,550 – 100,500 PRO TRAŤOVO

Detaily projektu

Místo:
Slovenská republika

Cena stavby:
3,568 mld. SKK

Období:
05/2006 – 03/2009

Investor:
ŽSR Bratislava

Popis stavebních prací

Modernizace železniční tratě v úseku Trnava – Nové Město nad Váhom, žkm 47,550 – 100,500, pro traťovou rychlost 160 km/h, II. etapa v úseku Piešťany – Nové Město nad Váhom.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Expert stavebního dozoru v rámci realizace koridorové stavby. Technický dozor investora nad tratí a nově budovanými i rekonstruovanými mostními konstrukcemi.
  • Monitoring a kontrolu stavebních prací a stavební dohled pro objednatele
  • Zhodnocení a vypracování zpráv o postupu prací
  • Zhodnocení činnosti smluvních dodavatelů a konzultantů