LIBEREC 5. NÁSTUPIŠTĚ

A VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
24,3 mil. Kč

Období:
07/2013 – 11/2013

Investor:
SŽDC, s.o.

Popis stavebních prací

Jedná se o rekonstrukci 5. nástupiště v žst. Liberec a rekonstrukci „Starého nádraží“ ve Varnsdorfu.  Finanční prostředky EU prostřednictvím Operačního programu Cíl 3/ Ziel 3.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora aplikace The Red Book of FIDIC, při realizaci projektu