FARMA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

V K. Ú. ANDĚLKA

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
102 mil. Kč

Období:
05/2012 – 12/2012

Investor:
WSB Andělka, s.r.o.

Popis stavebních prací

Jedná se výstavbu 6 ks větrných elektráren s výškou stožáru 98 – 117 m a průměrem rotoru 80 až 100m (VTE) o výkonu 2-3 MW. Vyvedení elektrického rotoru do TR 110122 kV „Větrov“ včetně předávací stanice, k. ú. Frýdlant.

Rekonstrukce komerčních prostor a residenčního bydlení, včetně inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn a elektro).

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Odborný dohled nad projektem
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu s SoD a HMG stavby
  • Posouzení ZBV během výstavby
  • Technický dozor investora