I/62 Děčín – Vilsnice

I/62 Děčín – Vilsnice, oprava opěrné zdi v km 19,360 – 19,888 – TDS

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
22 mil. Kč.

Období:
04/2015 – 10/2015

Investor:
ŘSD ČR

Popis stavebních prací

Jedná se o opravu dvou opěrných zdí. Stavba se nachází na komunikaci I/62 v km 19,360-19,888. Jedna je mezi sil. I/62 a řekou Labe vpravo, druhá je mezi sil. I/62 a obytnou částí vlevo. Obě zdi mají značně narušenou římsu se zádržným systémem, pohledová strana zdí vykazuje degradaci betonu, svodidlové zábradlí značně narušeno korozí.

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  • Provádění technického dozoru stavby