DÁLNICE D3

Tábor – Veselí nad Lužnicí

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
3,221 mld. Kč

Období:
08/2009 – 12/2011

Investor:
ŘSD ČR

Popis stavebních prací:

Úsek Dálnice D3 0308A Soběslav- Veselí nad Lužnicí od km 95,420 v celkové délce 7,652 km. Jedná se o komunikaci s 8 mosty (mimoúrovňová křižovatka I/23 Jindř. Hradec – Dráchov, přes dílenský potok, polní cestu, Doňovský potok,…)

Úsek Dálnice D3 0308B Most přes řeku Lužnici km 102,470 v celkové délce 1,063 km, řeší přemostění železniční tratě Tábor – České Budějovice, silnici I/3 a údolí nivy řeky Lužnice. Jedná se o dva souběžné mosty.

  • Plocha vozovek: 261,620 m2
  • Objekty plynovodu: 4
  • Vodohospodářské objekty: 2
  • Počet dálniční mostů: 8
  • Objekty elektro: 6
  • Počet ostatních mostů: 2

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

  • Kontrola souladu DSP, ZDS a SP stavby D3 308 A + B zakázky D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí
  • Kontrola financí prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a HMG výstavby
  • Posuzování ZBV během výstavby
  • Dílčí kvalitativní kontrola stavby