D35 Opatovice nad Labem – Časy

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
4,6 mld. Kč

Období:
2019 – 2022

Investor:
ŘSD ČR

Dopravní význam stavby:

Směrové a výškové vedení stávající silnice I/35, včetně šířkového uspořádání, nevyhovuje současné dopravní zátěži. Po dokončení výstavby D35 a odvedení tranzitní dopravy ze stávající trasy na novou, vedenou mimo zástavbu, budou splněny veškeré požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu i požadavky na zlepšení životního prostředí obyvatel a minimalizaci vlivů na přírodní složky životního prostředí v daném úseku.

Popis stavby:

Výkon technického dozoru stavby

  • Kvalitativní kontrola stavby
  • kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo
  • kontrola postupu prací s harmonogramem výstavby
  • další