ŘEHLOVICE

I/63 Řehlovice, most ev. č. 63-006..1 a 2

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
49 mil. Kč.

Období:
05/2018 – 06/2019

Investor:
ŘSD ČR


Popis stavebních prací

Most v extravilánu obce Řehlovice (Ústecký kraj) převádí komunikaci R63 přes řeku Bílinu a trať ČD 131 mezi Bílinou a Ústím nad Labem. Konstrukci původního mostu z let 1989-1991 tvoří dva spojité mosty o 6 polích, délka mostu je 231,15 m.

Vhledem ke stavu mostu se provádí kompletní výměna mostního svršku včetně vybavení. Stávající nosná konstrukce i spodní stavba je ponechána. V rámci úpravy na mostě dojde i k úpravám vozovky na obou předpolích mostu.


Druhy poskytovaných služeb

  • Provádění technického dozoru investora v rámci realizace stavby
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a harmonogramem výstavby
  • Kvalitativní kontrola stavby
  • Kontrola provádění protikorozní ochrany a ocelových konstrukcí