REKONSTRUKCE DOMU

DLOUHÁ 727/39, 110 00 PRAHA 1

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
250 mil. Kč

Období:
03/2011 – 03/2013

Investor:
FIM PROJECT s.r.o.

Popis stavebních prací

Rekonstrukce bytového domu v ul. Dlouhá 727/39, Praha 1. Jedná se o rekonstrukci objektu „Palác v Dlouhé ulici, Praha“, komerčních prostor, Divadla v Dlouhé a residenčního bydlení, včetně inženýrských sítí (vodní, kanalizační přípojky, plyn, elektro,…)

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Koordinátor BOZP na staveništi
  • Technický dozor investora
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu se Smlouvou o dílo a HMG výstavby
  • Posuzování ZBV během výstavby