Rekonstrukce bytového domu

Míšeňská 5 a 7, Praha 1

Detaily projektu

Místo:
Česká republika

Cena stavby:
55 mil kč

Období:
03/2011 – 12/2012

Investor:
FIM PROJECT s.r.o.

Popis stavebních prací

Rekonstrukce bytového domu v ul. Míšeňská 5, 7, Praha 1. Jedná se o kulturní památku, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek.
Rekonstrukce komerčních prostor a residenčního bydlení, včetně inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn a elektro).

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

  • Projektový manažer zakázky
  • Kontrola finanční prostavěnosti díla v souladu s SoD a HMG stavby
  • Posouzení ZBV během výstavby
  • Technický dozor investora
  • Koordinátor BOZP na staveništi