Školení

Nabízíme odborná školení:

  • Projektový management
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi včetně řízení rizik
  • Přípravné kurzy pro získání kvalifikace koordinátora BOZP a k zajišťování úkolů v prevenci rizik
skoleni