CACE – Česká Asociace Konzultačních Inženýrů

CACE ve spolupráci s Klee Consulting s. r. o. pokračuje v programu certifikovaných školení s názvem
„Podzimní škola FIDIC“ a „Jarní škola FIDIC“.

Cílem tohoto základního 4denního kurzu bylo poskytnout účastníkům detailní znalost problematiky
vzorových podmínek FIDIC s důrazem především na Červenou knihu s vysvětlením základních
odlišností ve vztahu k Žluté a Stříbrné knize (aktuální vydání z roku 1999). Kurz byl zaměřený též
na Bílou a Zelenou knihu.

Školení bylo zakončeno písemným testem ověřujícím osvojení základních znalostí a udělením
certifikátu, který všichni účastníci za IPSUM CZ s.r.o. úspěšně obdrželi.
Úspěšní absolventi školení jsou zapsáni na veřejném seznamu certifikovaných osob na www.cace.cz.